Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đại thành tựu”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|
|-
|72
|'''Tilopa'''
|Người Từ bỏ
|Visnunagar
|
|
|
|Ngài vốn là quốc sư nhưng từ bỏ để thành một vị ẩn tu
|
|
|
|
|
|-
|73
|'''Khandipa'''
|
|Người mặc áo vá
|
|Vùng Gandhapur
|
|Một nhà sư du già
|
|Bản Tôn Yamantaka
|
|12 năm
|
|
|-
|74
|'''Ajokipa'''
|Người không cố gắng
|
|Một yogi
|
|Bản tôn Hevajra
|
|9 năm
|
|Sau cùng ngài chuyển xác phàm thành thân ánh sáng và đi vào cõi các Dakas
|
|
|
|
|-
|75
|'''Virupa'''
|
|Đạo sư của các Thiên Nữ
|
|Xứ Triputa , vương quốc Belgan
|
|Kim cương nữ bồ tát
|
|Kim cương chân ngôn
|
|24 năm
|
|Ngài thọ 700 tuổi
|
|-
|76
|'''Kalapa'''
|Người kỳ bí
|
|Một du già sư
|Bản tôn Chakrasamvara
|
|Do đời trước tu phép nhẫn nhục nên ngài cực kỳ tuấn tú , sau cùng ngài đi vào cõi các Dakas
|
|
|
|
|
|
|-
|77
|'''Lilapa'''
|
|Nhà vua ấn sĩ
|
|Vùng Tây Ấn
|
|Một đạo sĩ
|
|Bản tôn Hevajra
|
|
|
|-
|78
|
|
|
|-
|79
|
|
|
|-
|80
|
|