Khác biệt giữa các bản “Mathieu Valbuena”

không có tóm lược sửa đổi
| caps2 = 227
| caps3 = 29
| caps4 = 912
| goals1 = 10
| goals2 = 25
| nationalcaps1 = 50
| nationalgoals1 = 8
| pcupdate = ngày 23 tháng 1011 năm 2015
| ntupdate = ngày 9 tháng 9 năm 2015}}
 
|-
|[[Ligue 1 2015–16|2015–16]]
|312||01||12||0||0||0||04||0||0||316||01||12
|-
!colspan="2"|Tổng cộng
!312!!01!!12!!0!!0!!0!!04!!0!!0!!316!!01!!12
|-
!colspan="2"|CareerTổng totalcộng sự nghiệp
!329338!!4344!!6364!!35!!11!!5!!6973!!4!!8!!433!!5859!!7677
|}
''Chú thích''
Người dùng vô danh