Khác biệt giữa các bản “Branislav Ivanović”

không có tóm lược sửa đổi
n (AlphamaEditor, Executed time: 00:00:20.8333362)
| caps4 = 54
| goals4 = 5
| caps5 = 223224
| goals5 = 20
| nationalyears1 = 2003–2005
| nationalgoals1 = 4
| nationalgoals2 = 10
| pcupdate = 321 tháng 1011, 2015
| ntupdate = 13 tháng 11, 2015
}}
|-
|2015–16
|89||0||0||0||0||0||0||0||1||0||910||0
|-
!Tổng cộng
!223224!!20!!23!!1!!12!!2!!60!!8!!8!!0!!326327!!31
|-
!colspan=2|Tổng cộng sự nghiệp
!351352!!32!!32!!1!!12!!2!!69!!11!!8!!0!!473474!!46
|}
 
Người dùng vô danh