Khác biệt giữa các bản “Okazaki Shinji”

==Thống kê sự nghiệp==
===Câu lạc bộ===
:''{{Asof|2015|711|1521}}''<ref>{{chú thích báo|url=http://uk.soccerway.com/players/shinji-okazaki/5724/|title=Japan – Shinji Okazaki |work = Soccerway.com | accessdate = ngày 25 tháng 9 năm 2011}}</ref><ref>{{chú thích báo|url=http://aus.worldfootball.net/spieler_profil/shinji-okazaki/2/|title=Shinji Okazaki > Club matches| work = Worldfootball.net | accessdate = ngày 25 tháng 9 năm 2011}}</ref>
 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
Người dùng vô danh