Khác biệt giữa các bản “Tô Vĩnh Lợi”

không có tóm lược sửa đổi
(cập nhật)
| youthclubs1 = [[Câu lạc bộ bóng đá Bình Định|Bình Định]]
| years1 = 2005-2011
| years2 = 2012-2015
| years3 = 2015-
| clubs1 = [[Câu lạc bộ bóng đá Bình Định|Bình Định]]
| clubs2 = [[Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa|Thanh Hóa]]
| clubs3 = [[Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai|Hoàng Anh Gia Lai]]
| caps1 = ?
| goals1 = ?
| caps2 = 88
| goals2 = 0
| caps3 = 0
| goals3 = 0
| nationalyears1 = 2000
| nationalyears2 = 2005-2006
| nationalcaps1 =
| nationalcaps2 =
| nationalcaps3 = 3
| nationalgoals1 =
| nationalgoals2 =
| nationalgoals3 = 0
| pcupdate = 22 tháng 11 năm 2015 (UTC)
| ntupdate = 22 tháng 11 năm 2015 (UTC)
Người dùng vô danh