Khác biệt giữa các bản “Bảng xếp hạng bóng đá nam FIFA”

n (AlphamaEditor, Executed time: 00:00:15.6690000)
|align="center"|1999||{{fb|BRA}}||{{fb|CZE}}||{{fb|FRA}}
|-
|align="center"|2000||{{fb|NEDBRA}}||{{fb|HONFRA}}||{{fb|ITAARG}}
|-
|align="center"|2001||{{fb|HONFRA}}||{{fb|COLARG}}||{{fb|CRCBRA}}
|-
|align="center"|2002||{{fb|BRA}}||{{fb|FRA}}||{{fb|ESP}}
|-
|align="center"|2012||{{fb|ESP}}||{{fb|GER}}||{{fb|ARG}}
|-
|align="center"|2013||{{fb|ESP}}||{{fb|GER}}||{{fb|ARG}}
|-
|align="center"|2014||{{fb|GER}}||{{fb|ARG}}||{{fb|COL}}
|}
 
Người dùng vô danh