Khác biệt giữa các bản “Thị giác”

không có tóm lược sửa đổi
n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:20.2780276)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{chú thích trong bài}}
{{5 giác quan}}
'''Thị giác''' là khả năng nhận và diễn giải thông tin từ [[ánh sáng]] đi vào mắt. Việc tri giác này còn được gọi là '''thị lực''', '''sự nhìn'''. Những bộ phận khác nhau cấu thành thị giác được xem như là một tổng thể như là [[hệ thị giác]] và được tập trung nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau như [[tâm lý học|tâm lý]], [[khoa học nhận thức]], [[khoa học thần kinh]] và [[sinh học phân tử]]. Nói chung là vậy thôi xem xong thoát
 
==Hệ thị giác==
Người dùng vô danh