Khác biệt giữa các bản “Lục quân Đế quốc Áo-Hung”

n
(GR) File renamed: File:K.u.k. OffzStv 1915-1918.pngFile:K.u.k. Offiziersstellvertreter 1915-1918.png File renaming criterion #2: To change from a meaningless or ambiguous name to a name that desc…
n ((GR) File renamed: File:K.u.k. Hptm Infanterie.pngFile:K.u.k. Hauptmann der Infanterie.png File renaming criterion #2: To change from a meaningless or ambiguous name to a name that describes what…)
n ((GR) File renamed: File:K.u.k. OffzStv 1915-1918.pngFile:K.u.k. Offiziersstellvertreter 1915-1918.png File renaming criterion #2: To change from a meaningless or ambiguous name to a name that desc…)
|Stabs-Feldwebel /<br /> ''Törzsőrmester'' (Tiếng Hungary) /<br/> ''Štábní šikovatel''(Tiếng Séc)/<br/>''Plutonier-major'' (Tiếng România)<br /> ''Sierżant-Major'' (Tiếng Ba Lan)'''(Trung sĩ tham mưu, quân hàm sau năm 1914)'''|| Stabs-Wachtmeister || Stabs-Feuerwerker || Stabs-Oberjäger||[[Tập tin:K.u.k. Stabsfeldwebel 1914-18.png|thumb|75px]]||[[Tập tin:K.k. Stabsoberjäger 1914-18.png|thumb|75px]]
|-
|[[Offiziersstellvertreter]] /<br /> ''Tiszthelyettes'' (Tiếng Hungary)/<br/>''Důstojnický zástupce''(Tiếng Séc)<br/>''Locțiitor de ofițer'' (Tiếng România)<br/> '''(Chuẩn úy [II])'''|| Offiziersstellvertreter || Offiziersstellvertreter || Offiziersstellvertreter||[[Tập tin:K.u.k. OffzStvOffiziersstellvertreter 1915-1918.png|thumb|75px]]||[[Tập tin:K.k. OffzStv GebTrp 1915-18.png|thumb|75px]]
|-
|----- bgcolor="#EEEEEE"
81

lần sửa đổi