CNBH

Gia nhập ngày 3 tháng 8 năm 2010
Đã lùi lại 1sửa đổi của Gay March celebrating (thảo luận), quay về phiên bản cuối của CNBH. (TW)
(Thay cả nội dung bằng “http://forum.devqs.com/”)
(Đã lùi lại 1sửa đổi của Gay March celebrating (thảo luận), quay về phiên bản cuối của CNBH. (TW))
[[Tập tin:TTHCM.JPG|phải|400px]]
http://forum.devqs.com/
[[Tập tin:Pionniers de la révolution.jpg|trái|400px]]
{{-}}
<font color="#FFFFFF">
* Lịch sử Trung Quốc
* Địa lý
* Kỹ thuật điện
</font>
 
{{Quy định và hướng dẫn Wikipedia|state=uncollapsed}}
[[Thể loại:Thành viên yêu thích Trung Quốc]]
[[Thể loại:Thành viên yêu thích Đức]]
[[Thể loại:Thành viên sinh viên]]
[[Thể loại:Thành viên không hút thuốc lá]]
[[Thể loại:Thành viên Wikipedia]]
[[Thể loại:Thành viên cống hiến không ngừng]]