Khác biệt giữa các bản “Lục quân Đế quốc Áo-Hung”

n
n ((GR) File renamed: File:K.k. Hptm GebTrp 1906-18.pngFile:Hauptmann der k.k. Gebirgstruppe 1906-18.png File renaming criterion #2: To change from a meaningless or ambiguous name to a name that desc…)
n ((GR) File renamed: File:K.k. OLt GebTrp 1906-18.pngFile:Oberleutnant der k.k. Gebirgstruppe1906-18.png File renaming criterion #2: To change from a meaningless or ambiguous name to a name that des…)
|Leutnant /<br /> ''Hadnagy'' (Tiếng Hungary)/<br/> ''Podporucznik''(Polish)<br/>''Locotenent'' (Tiếng România) <br />('''[[Thiếu úy]])'''|| Leutnant || Leutnant || Leutnant||[[Tập tin:K.u.k. Leutnant orangegelbe Eaglisierung.png|thumb|75px]]||[[Tập tin:K.k. Lt GebTrp 1906-18.png|thumb|75px]]
|-
|Oberleutnant /<br /> ''Főhadnagy'' (Tiếng Hungary)<br/>''Locotenent-major'' (Tiếng România) /<br/> ''Porucznik''(Polish)<br />('''[[Trung úy]]''')|| Oberleutnant || Oberleutnant || Oberleutnant||[[Tập tin:K.u.k. Oberleutnant der Infanterie.png|thumb|75px]]||[[Tập tin:KOberleutnant der k.k. OLt GebTrp 1906Gebirgstruppe1906-18.png|thumb|75px]]
|-
|----- bgcolor="#EEEEEE"
| colspan="5" align="center" | '''Đại úy'''
|-
|[[Hauptmann]] /<br /> ''Százados'' (Tiếng Hungary)/<br /> ''Kapitan'' (Tiếng Ba Lan)<br />''Căpitan'' (Tiếng România)/ <br/>''Capitano'' (Tiếng Ý)<br/>'''([[Đại úy]])''' || [[Rittmeister]] || Hauptmann || Hauptmann||[[Tập tin:K.u.k. Hauptmann der Infanterie.png|thumb|75px]]||[[Tập tin:Hauptmann der kK.k. GebirgstruppeHptm GebTrp 1906-18.png|thumb|70px]]
|-
|----- bgcolor="#EEEEEE"
81

lần sửa đổi