Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyệt Xứng”

n (AlphamaEditor, thêm thể loại, Excuted time: 00:00:28.9670000)
#''Bồ Tát du-già hành tứ bách luận thích'' (sa. ''bodhisattvayogācāra-catuḥśataka-ṭīkā''), chú thích bộ ''Tứ bách luận'' (sa. ''catuḥśataka'') của Thánh Thiên (sa. ''āryadeva''), chỉ còn bản Tạng ngữ;
#''Trung quán luận tụng'' (sa. ''madhyamaka-śāstra-stuti'').
==Chú thích==
{{thamTham khảo|2}}
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
*''Fo Guang Ta-tz'u-tien'' 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-Guang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ Điển. Phật Quang Đại Từ Điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.)
*''Das Lexikon der Östlichen Weisheitslehren'', Bern 1986.
 
{{Viết tắt Phật học}}
{{Đang viếtkhai nhân vật Phật họcgiáo}}
{{thời gian sống|600|650}}
 
[[Thể loại:Phật học]]
[[Thể loại:Đại sư Phật giáo]]
[[Thể loại:Sinh 600]]
[[Thể loại:Trung quán tông]]
[[Thể loại:Tín đồ Phật giáo Ấn Độ]]
[[Thể loại:Mất 650]]
240.932

lần sửa đổi