Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Guillaume de Machaut”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
Khác với thánh ca tiếng Latinh của ông có tính chất tôn giáo và một số bài thơ gọi sự khủng khiếp của chiến tranh và bị giam cầm, phần lớn các bài thơ trữ tình Machaut thể hiện [[tình yêu phong nhã]]. Về mặt kỹ thuật, ông là một bật thầy về [[phức điệu]].
 
== Danh mục tác phẩm ==
 
 
== Chú thích ==