Khác biệt giữa các bản “Đại Thế Chí”

link vpbq
(link vpbq)
 
==Liên kết ngoài==
*[http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn0nnn4n4n31n343tq83a3q3m3237nnn Sự tích Đại Thế Chí Bồ Tát]
*[http://www.thuvienhoasen.org/tapchiphatgiao-botatdaithechi.htm Bồ tát Đại Thế Chí]
 
Người dùng vô danh