Khác biệt giữa các bản “Khái Hưng”

link vpbq
n
(link vpbq)
 
==Liên kết ngoài==
*[http://vnthuquan.net/truyen/tacpham.aspx?tacgiaid=271 Tác phẩm của Khái Hưng] trên Việt Nam Thư quán.
*[http://www.songhuong.com.vn/main.php?cid=0,45&case=2&left=0,43&iddetail=6495&id=&idstop= Hồn bướm mơ tiên] trên [[Nhà sách Sông Hương]]
*[http://www.hopluu.net/default.aspx?LangID=38&tabId=514&ArticleID=842 Khái Hưng Trần Khánh Giư (1896-1947?): Nỗi Buồn Người Trí Thức Trong Cuộc Đổi Đời Đầy Bạo Lực, Xương Máu]
Người dùng vô danh