Khác biệt giữa các bản “Tào Ngu”

link vpbq
(link vpbq)
 
==Liên kết ngoài==
*[http://vnthuquan.net/truyen/tacpham.aspx?tacgiaid=3315 Tào Ngu trên VNTQ] với [http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nmn2nvnmn31n343tq83a3q3m3237nvn vở kịch Lôi Vũ]
 
*[http://baike.baidu.com/view/1674.htm Thông tin thêm về Tào Ngu (tiếng Trung)]
{{Sơ khai}}
Người dùng vô danh