Khác biệt giữa các bản “Nghiêm”

#[[Nghiêm Chưởng Châu]] - Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội
#[[Nghiêm Xuân Yêm]] - Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam, Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại biểu Quốc hội.
#PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ sinh ngày 7.12.1947, tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh
 
===Trong lịch sử Trung Quốc===
Người dùng vô danh