Khác biệt giữa các bản “Michael Essien”

| 7. || 3 tháng 2, 2008 || Sân vận động Ohene Djan, Accra, Ghana || {{fb|NGA}} || '''1'''–1 || 2–1 || CAN 2008
|-
| 8. || 628 tháng 93, 20092008 || [[Sân vận động Ohene DjanWembley]], Accra[[Luân Đôn|London]], Ghana[[Anh]] || {{fb|SDNMEX}} || '''21'''–0–2 || 2–01–2 || [[VòngGiao loại World Cup 2010]]hữu
|-
| 9. || 6 tháng 9, 2009 || Sân vận động Ohene Djan, Accra, Ghana || {{fb|SDN}} || '''2'''–0 || 2–0 || [[Vòng loại World Cup 2010]]
|}
 
Người dùng vô danh