Khác biệt giữa các bản “Phạm Duy”

link vpbq
n
(link vpbq)
== Liên kết ngoài ==
*[http://saigonline.com/phamduy/ Trang web Phạm Duy]
*[http://dactrung.net/nhac/tacgia.aspx?TacGiaID=jXQ0YNDGv4m5Cm4Z76GOWA%3d%3d Nhạc phẩm Phạm Duy] trên trang Đặc Trưng hoặc tại [http://vnthuquan.net/nhac/timkiem.aspx?chu=Ph%E1%BA%A1m+Duy&theo=nhacsi&imageField2.x=12&imageField2.y=12 Việt Nam thư quán]
*[http://www.tuanpham.org/nhacphamduy.htm Bàn về kỹ thuật viết nhạc trong vài ca khúc Phạm Duy] của Phạm Quang Tuấn.
*[http://ngoclansinger.free.fr/Tacgia/PhamDuy.html Tác giả Phạm Duy] - Trên trang web của những người hâm mộ ca sĩ [[Ngọc Lan]].
Người dùng vô danh