Khác biệt giữa các bản “Văn Phụng”

link vpbq
(link vpbq)
 
== Liên kết ngoài ==
*[http://www.dactrung.net/nhac/tacgia.aspx?TacGiaID=J5GH5%2f7fsyGGGOsHCfqxAQ%3d%3d Văn Phụng] trên trang Đặc Trưng
*[http://vnthuquan.net/nhac/timkiem.aspx?chu=V%C4%83n+Ph%E1%BB%A5ng&theo=nhacsi&imageField2.x=4&imageField2.y=8 Nhạc phẩm Văn Phụng] trên Việt Nam thư quán.
*[http://vmdb.com/viewArtist.jsp?id=250&op=3 Nhạc sĩ Văn Phụng trên vmdb.com]
 
Người dùng vô danh