Khác biệt giữa các bản “Lễ cưới người Việt”

link vpbq
(link vpbq)
::''Em ơi đi mau, nghe lòng thương mến, cớ sao em ngại ngùng ''
 
Trong bài thơ "''Màu tím hoa sim''" <ref>[http://vnthuquan.net/tho/tho.aspx?id=1039&thisi=H%E1%BB%AFu%20Loan Màu tím hoa sim]</ref>của nhà thơ [[Hữu Loan]]:
::''Tôi người Vệ-Quốc-quân''
:::''xa gia đình''
Người dùng vô danh