Khác biệt giữa các bản “Đặng Dung”

link vpbq
(link vpbq)
<references />
==Liên kết ngoài==
*[http://vnthuquan.net/tho/tho.aspx?id=2449&thisi=Đ?ng%20Dung Thuật hoài (có thêm vài bản dịch khác)]
*[http://www.xuquang.com/dialinhnk/danhnhan/dangdung.html Thi sĩ và danh tướng]
[[Thể loại:Người Hà Tĩnh]]
*[http://www.onthi.com/?a=TV&tv=STR&str=S&hdn_story_id=6875&hdn_chapter_id=47074 Đoạn liên quan trong Việt Nam sử lược]
[[Thể loại:Người Hà Tĩnh]]
[[Thể loại:Nhà Hậu Trần]]
[[Thể loại:Tướng nhà Hậu Trần]]
Người dùng vô danh