Khác biệt giữa các bản “Đỗ Phủ”

link vpbq
(link vpbq)
== Liên kết ngoài ==
{{commonscat|Du Fu}}
Tiếng Việt:
* [http://vnthuquan.net/tho/tacpham.aspx?thisi=Đỗ%20Phủ Tuyển tập thơ Đỗ Phủ].
* [http://luongsonbac.com/forum/showthread.php?t=13029 Đỗ Phủ - Nhà thơ hiện thực lớn đời Đường Trung Quốc]
Tiếng Anh:
* [http://afpc.asso.fr/wengu/wg/wengu.php?l=Tangshi&no=-1&auteur=Du_Fu Tu Fu's poems] included in ''300 Selected Tang poems'', translated by [[Witter Bynner]]
Người dùng vô danh