Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Séc (chứng từ)”

Cheers!-bot (thảo luận | đóng góp)
n →‎Liên kết ngoài: clean up, replaced: {{Commonscat → {{thể loại Commons using AWB
Dòng 12:
* Séc lệnh: trả tiền cho cá nhân hoặc thực thể có tên ghi trên séc hoặc trả cho bên được chuyển nhượng.
* Séc vô danh: trả tiền cho người nắm giữ tờ séc.
* Séc đích danh: trả tiền cho người thụ hưởng được ghi trên Séc.
Theo các yêu cầu để đảm bảo an toàn trong thanh toán séc:
* Séc trơn: mặt sau để trắng hoàn toàn, séc này có thể được ngân hàng trả tiền mặt.
Người dùng vô danh