Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Trãi”

link vpbq
n (Bỏ các liên kết đến website vi phạm bản quyền thivien.net)
(link vpbq)
*[http://www.vietmedia.com/literature/vanthisi/?ID=5 Nguyễn Trãi] trên trang Vietmedia
*[http://www.nhandan.org.vn/vietnamese/vanhoa/danhnhan/dnhan_nguyentrai.htm Danh nhân Nguyễn Trãi] trên báo ''Nhân Dân''
*[http://vnthuquan.net/tho/timkiem.aspx?chu=Nguy%E1%BB%85n+Tr%C3%A3i&theo=tacgia&imageField2.x=11&imageField2.y=14 Một số bài thơ của Nguyễn Trãi]
*[http://www.ctu.edu.vn/coursewares/supham/vhtrungdai1/ch5.htm Nguyễn Trãi - Cuộc đời và sự nghiệp] - Giáo trình [[Đại học Cần Thơ]]
*[http://vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=21930 Từ Phan Liêu, Đặng Dung đến Nguyễn Trãi tâm sự của một thế hệ đầu thế kỷ thứ 15] - tác giả luật sư Nguyễn Xuân Phước, Dallas, Texas
*http://www.tuanngoanh.privat.t-online.de/gianyeu201.html
*[http://www.luongsonbac.com/forum/showthread.php?t=134276079 Phải chăng Nguyễn Trãi là tổ của các vua chúa nhà Nguyễn?]
*[http://www.viendu.com/bai%20viet/suky/NguyenTrai-560NamSauVuAnLeChiVien-PhanHuyLe.htm Nguyễn Trãi 560 năm sau vụ án Lệ Chi Viên] - Giáo sư [[Phan Huy Lê]]
*[http://www.viendu.com/bai%20viet/nghiencuu/TimHieuPhaHeDongHoNguyenTrai-NguyenKhacMinh.htm Tìm hiểu phả hệ dòng họ Nguyễn Trãi]
Người dùng vô danh