Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Tuân”

link vpbq
n
(link vpbq)
*Vương Trí Nhàn, ''[http://www.viet-studies.org/VTNhan/VTNhan_Chuong9.htm Nguyễn Tuân như một con người hiện đại]''
*[http://vnca.cand.com.vn/vi-vn/tulieuvanhoa/2006/9/51300.cand Độc đáo Nguyễn Tuân]
*[http://vnthuquan.net/truyen/tacpham.aspx?tacgiaid=474 Tuyển tập Nguyễn Tuân trên Thư quán]
 
[[Thể loại:Nhà văn Việt Nam]]
Người dùng vô danh