Khác biệt giữa các bản “Thi Nại Am”

không có tóm lược sửa đổi
(link vpbq)
Tương truyền [[La Quán Trung]] là học trò của Thi Nại Am. Sau khi Thi Nại Am đã sáng tác xong 70 hồi truyện Thủy hử, vua [[nhà Nguyên]] đọc xong truyện đã nổi giận bắt giam Thi Nại Am và hạ lệnh phải viết tiếp đoạn sau, kể về việc Lương Sơn Bạc bị dẹp, nếu không sẽ bị xử tội.
 
Thi Nại Am lo lắng, bèn cho gọi học trò là La Quán Trung tới nhà lao cùng bàn bạc. Hai thàythầy trò cùng nhau thống nhất ý tưởng viết hậu Thuỷ Hử kể việc thất bại của quân Tống Giang. Sau 1 năm, Hậu Thuỷ hử hoàn thành, hai thày trò mang dâng vua Nguyên. Vua Nguyên xem xong rất bằng lòng, hạ lệnh thả Thi Nại Am.
 
== Tác phẩm ==