Khác biệt giữa các bản “Vũ Bằng (nhà văn)”

link vpbq
n
(link vpbq)
 
==Liên kết ngoài==
*[http://vnthuquan.net/truyen/tacpham.aspx?tacgiaid=741 Truyện của Vũ Bằng trên VN thư quán]
*[http://vannghesongcuulong.org/vietnamese/vanhoc_tacpham.asp?:8TPID=3472&LOAIID=28&LOAIREF=1&TGID=352 Bài viết về Vũ Bằng của Triệu Xuân]
*[http://chimviet.free.fr/tienchie/vubang/vubang00.htm Bài viết về Vũ Bằng trên web Chim Việt]
Người dùng vô danh