Khác biệt giữa các bản “Trương Vĩnh Trọng”

(+photo)
[[Thể loại:Phó Thủ tướng Việt Nam]]
[[Thể loại:Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp]]
[[Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 11]]
[[Thể loại:Người Giồng Trôm]]
[[Thể loại:Nhân vật còn sống]]
[[Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 12]]
[[Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 8]]