Khác biệt giữa các bản “Hội quán Ôn Lăng”

link vpbq
n
(link vpbq)
“Sài Gòn thời Miên là Prei Nokor (''nghĩa là xứ ở giữa rừng''); Trung Hoa tới lập một khu buôn bán gọi là Đề Ngạn (''Chợ Lớn ngày nay''), và người Việt tới lập một khu khác, gọi là Bến Thành (Sài Gòn ngày nay).
 
''Đề Ngạn'' mà phát âm theo giọng Quảng Đông thì nghe ra "Thầy Ngồnn" hay "Thì ngồnn" hay "Tài ngòn". Sài Gòn có lẽ do đó mà ra, chứ không phải do Prei Nokor.”...[http://thuvien-ebook.com/forums/showthread.php?t=13184]</ref>
vào khoảng nửa thế kỷ 18.
 
Người dùng vô danh