Khác biệt giữa các bản “Cộng hưởng từ hạt nhân”

không có tóm lược sửa đổi
n
 
== Phổ NMR ==
=== Các đồng vị sử dụng trong phân tích NMR ===
<sup>1</sup>H, spin 1/2
<sup>2</sup>H, spin 1
<sup>13</sup>C, spin-1/2
<sup>14</sup>N, spin-1
<sup>15</sup>N, spin-1/2
<sup>17</sup>O, spin-5/2
<sup>19</sup>F, spin-1/2
<sup>31</sup>P, spin-1/2
 
== Ứng dụng ==
30

lần sửa đổi