Khác biệt giữa các bản “Cộng hưởng từ hạt nhân”

 
== Phổ NMR ==
[[Tập tin:13C NMR ethanal.GIF|thumb|phổ NMR 13-C phân tử ethanal]]
 
=== Các đồng vị sử dụng trong phân tích NMR ===
<sup>1</sup>H spin 1/2 , <sup>2</sup>H spin 1 , <sup>13</sup>C spin-1/2 , <sup>14</sup>N spin-1 , <sup>15</sup>N spin-1/2 , <sup>17</sup>O spin-5/2 , <sup>19</sup>F spin-1/2 , <sup>31</sup>P spin-1/2 ,....
30

lần sửa đổi