Khác biệt giữa các bản “Cộng hưởng từ hạt nhân”

<math>B_0</math>:
:<math>\nu_0=\frac{\gamma}{2\pi}B_0</math>
với <math>\gamma</math> est le [[rapport gyromagnétique|hệ số gyromagnetic]] (ouhay [[magnétogyrique|magnetogyric]]).
[[Tập tin:13C NMR ethanal.GIF|thumb|phổ NMR <sup>13</sup>C phân tử ethanal]]
=== NMR chất lỏng ===
30

lần sửa đổi