Khác biệt giữa các bản “Cộng hưởng từ hạt nhân”

Phổ NMR dựa trên sự ghi lại quá trình cộng hưởng từ sinh ra bởi các hạt nhân spin khác 0 được kích thích bởi năng lượng của tần số sóng radio RF dưới tác động của từ trường Bo bên ngoài. Quá trình này sẽ tạo ra sự khác biệt về trạng thái spin của các hạt nhân và mức năng lượng tương ứng của chúng.
 
Tần số cộng hưởng ( tần số Larmor ) <math>\nu_0</math> tỉ lệ thuận với từ trường .<math>B_0</math>:
<math>B_0</math>:
:<math>\nu_0=\frac{\gamma}{2\pi}B_0</math>
với <math>\gamma</math> là [[rapport gyromagnétique|hệ số gyromagnetic]] (hay [[magnétogyrique|magnetogyric]]).
30

lần sửa đổi