Khác biệt giữa các bản “Gryllus”

Trang mới: “'''Gryllus''' là một chi dế mèn thuộc Họ Dế mèn. Các thành viên của chi thường dài 15-31 mm và màu đen tối. Cho đến giữa n…”
(Trang mới: “'''Gryllus''' là một chi dế mèn thuộc Họ Dế mèn. Các thành viên của chi thường dài 15-31 mm và màu đen tối. Cho đến giữa n…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh