Khác biệt giữa các bản “Gryllus”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “'''Gryllus''' là một chi dế mèn thuộc Họ Dế mèn. Các thành viên của chi thường dài 15-31 mm và màu đen tối. Cho đến giữa n…”)
 
{{Automatic taxobox
'''Gryllus''' là một chi [[dế mèn]] thuộc [[Họ Dế mèn]]. Các thành viên của chi thường dài 15-31 mm và màu đen tối.
| image = Gryllus campestris 3.jpg
Cho đến giữa năm 1950, các loài trong chi bản địa miền đông Bắc Mỹ đều được gán cho một loài duy nhất, ''Acheta assimilis'' Fabricius. Mặc dù sự thay đổi tiếng kêu của các loài thay đổi theo khu vực và các ghi chép lịch sử dống đã được ghi nhận, không có đặc điểm hình thái có thể được tìm thấy để phân biệt tin cậy các biến thể. Được xây dựng trên các công trình tiên phong của Fulton, Alexander đã sử dụng tiếng kêu của dế cái, lịch sử cuộc đời và lai giữa loài giả định để sửa đổi các nguyên tắc phân loại của gryllines ở miền đông Hoa Kỳ, và đã công nhận năm loài, mặc dù vào thời điểm đó chúng vẫn còn được xếp trong chi ''Acheta''.
| image_caption = Female ''[[Gryllus campestris]]''
| image2 = African.field.cricket.arp.jpg
| image2_caption = ''[[Gryllus bimaculatus]]''
| taxon = Gryllus
| authority = [[Carl Linnaeus|Linnaeus]], [[Systema Naturae|1758]]&nbsp;<ref>{{ITIS |id=657701 |taxon=''Gryllus''}}</ref>
| subdivision_ranks = Loài
| subdivision = Nhiều, xem bài
}}
'''Gryllus''' là một chi [[dế mèn]] ([[Orthoptera]], [[Gryllidae]], [[Gryllinae]]) thuộc [[Họ Dế mèn]]. Các thành viên của chi thường dài 15-31 mm và màu đen tối<ref>{{cite web |url=http://entomology.ifas.ufl.edu/creatures/misc/crickets/gryllus.html |title=Field crickets — ''Gryllus'' spp. |publisher=[[University of Florida]] |work=Featured Creatures |accessdate=2009-02-10}}</ref>.
Cho đến giữa năm 1950, các loài trong chi bản địa miền đông Bắc Mỹ đều được gán cho một loài duy nhất, ''Acheta assimilis'' Fabricius. Mặc dù sự thay đổi tiếng kêu của các loài thay đổi theo khu vực và các ghi chép lịch sử dốngcuộc sống đã được ghi nhận<ref name="Rehn and Hebard 1915">Rehn, J.A.G., and Hebard, M. (1915). The genus ''Gryllus'' (Orthoptera) as found in America. ''Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.'' 67:292-322.</ref><ref name="Fulton 1952">Fulton, B. B. 1952. Speciation in the field cricket. Evolution 6, 283-295.</ref>, không có đặc điểm hình thái có thể được tìm thấy để phân biệt tin cậy các biến thể<ref name="Alexander 1957">Alexander, R.D. (1957). The taxonomy of the field crickets of the eastern United States (Orthoptera: Gryllidae: Acheta). ''Ann. Entomol. Soc. Am.'' 50:584-602.</ref>. Được xây dựng trên các công trình tiên phong của Fulton, Alexander đã sử dụng tiếng kêu của dế cái, lịch sử cuộc đời và lai giữa loài giả định để sửa đổi các nguyên tắc phân loại của gryllines ở miền đông Hoa Kỳ, và đã công nhận năm loài, mặc dù vào thời điểm đó chúng vẫn còn được xếp trong chi ''Acheta''.
==Các loài==
Chi này có các loài sau<ref>{{cite web |url=http://www.eol.org/pages/14294 |title=''Gryllus'' |publisher=[[Encyclopedia of Life]] |accessdate=2009-02-10}}</ref><ref>[http://bugguide.net/node/view/8006/tree Species common names], BugGuide</ref>
Chi này có các loài sau:
{{col-begin|width=auto}}
{{col-break}}
*''[[Gryllus abditus]]'' <small>Otte & Peck, 1997</small>
*''[[Gryllus abingdoni]]'' <small>Otte & Peck, 1997</small>
*''[[Gryllus abnormis]]'' <small>Chopard, 1970</small>
*''[[Gryllus alogus]]'' <small>Rehn, 1902</small> – Damp-loving Field Cricket
*''[[Gryllus amarensis]]'' <small> (Chopard, 1921)</small>
*''[[Gryllus ambulator]]'' <small>Saussure, 1877</small>
*''[[Gryllus argenteus]]'' <small> (Chopard, 1954)</small>
*''[[Gryllus argentinus]]'' <small>Saussure, 1874</small>
*''[[Gryllus armatus]]'' <small>Scudder, 1902</small>
*''[[Gryllus assimilis]]'' <small> (Fabricius, 1775)</small> – Jamaican Field Cricket
*''[[Gryllus ater]]'' <small>Walker, 1869</small>
*''[[Gryllus barretti]]'' <small>Rehn, 1901</small>
*''[[Gryllus bellicosus]]'' <small>Otte & Cade 1984</small>
*''[[Gryllus bicolor]]'' <small>Saussure, 1874</small>
*''[[Gryllus bimaculatus]]'' <small>De Geer, 1773</small>
*''[[Gryllus braueri]]'' <small> (Karny, 1910)</small>
*''[[Gryllus brevecaudatus]]'' <small> (Chopard, 1961)</small> – Short-tailed Field Cricket
*''[[Gryllus brevicaudus]]'' <small>Weissman, Rentz, Alexander & Loher 1980</small>
*''[[Gryllus bryanti]]'' <small>Morse, 1905</small>
*''[[Gryllus campestris]]'' <small>Linnaeus, 1758</small>
*''[[Gryllus capitatus]]'' <small>Saussure, 1874</small>
*''[[Gryllus carvalhoi]]'' <small> (Chopard, 1961)</small>
*''[[Gryllus cayensis]]'' <small>Walker, 2001</small> – Keys Wood Cricket
*''[[Gryllus chaldeus]]'' <small> (Uvarov 1922)</small>
*''[[Gryllus chappuisi]]'' <small> (Chopard, 1938)</small>
*''[[Gryllus chichimecus]]'' <small>Saussure, 1897</small>
*''[[Gryllus cohni]]'' <small>Weissman, Rentz, Alexander & Loher 1980</small>
*''[[Gryllus comptus]]'' <small>Walker, 1869</small>
*''[[Gryllus conradti]]'' <small> (Bolivar, 1910)</small>
*''[[Gryllus darwini]]'' <small>Otte & Peck 1997</small>
*''[[Gryllus debilis]]'' <small>Walker, 1871</small>
*''[[Gryllus firmus]]'' <small>Scudder, 1902</small> – Sand Field Cricket
*''[[Gryllus fultoni]]'' <small> (Alexander, 1957)</small> – Southern Wood Cricket
*''[[Gryllus fulvipennis]]'' <small>Blanchard, 1854</small>
*''[[Gryllus galapageius]]'' <small>Scudder, 1893</small>
*''[[Gryllus genovesa]]'' <small>Otte & Peck 1997</small>
*''[[Gryllus insularis]]'' <small>Scudder, 1876</small>
*''[[Gryllus integer]]'' <small>Scudder, 1901</small> – Western Trilling Cricket
*''[[Gryllus isabella]]'' <small>Otte & Peck 1997</small>
{{col-break}}
*''[[Gryllus jallae]]'' <small>Giglio-Tos, 1907</small>
*''[[Gryllus kapushi]]'' <small>Otte, 1987</small>
*''[[Gryllus krugeri]]'' <small>Otte, Toms & Cade 1988</small>
*''[[Gryllus lineaticeps]]'' <small>Stål, 1861</small> – Variable Field Cricket
*''[[Gryllus luctuosus]]'' <small> (Bolivar, 1910)</small>
*''[[Gryllus madagascarensis]]'' <small>Walker, 1869</small>
*''[[Gryllus marchena]]'' <small>Otte & Peck 1997</small>
*''[[Gryllus maunus]]'' <small>Otte, Toms & Cade 1988</small>
*''[[Gryllus maximus]]'' <small> (Uvarov 1952)</small>
*''[[Gryllus meruensis]]'' <small>Sjöstedt, 1909</small>
*''[[Gryllus miopteryx]]'' <small>Saussure, 1877</small>
*''[[Gryllus multipulsator]]'' <small>Weissman 2009</small><ref>[http://entomology.ifas.ufl.edu/walker/buzz/499a.htm Long-chirp field cricket], Singing Insects of North America (SINA)</ref> – Long-chirp Field Cricket
*''[[Gryllus mzimba]]'' <small>Otte, 1987</small>
*''[[Gryllus namibius]]'' <small>Otte & Cade 1984</small>
*''[[Gryllus nigrohirsutus]]'' <small>Alexander, 1991</small>
*''[[Gryllus nyasa]]'' <small>Otte & Cade 1984</small>
*''[[Gryllus opacus]]'' <small>Chopard, 1927</small>
*''[[Gryllus ovisopis]]'' <small>Walker, 1974</small> – Taciturn Wood Cricket
*''[[Gryllus parilis]]'' <small>Walker, 1869</small>
*''[[Gryllus pennsylvanicus]]'' <small>Burmeister, 1838</small> – Fall Field Cricket
*''[[Gryllus personatus]]'' <small>Uhler, 1864</small> – Badlands Cricket
*''[[Gryllus peruviensis]]'' <small>Saussure, 1874</small>
*''[[Gryllus pinta]]'' <small>Otte & Peck 1997</small>
*''[[Gryllus quadrimaculatus]]'' <small>Saussure, 1877</small>
*''[[Gryllus rhinoceros]]'' <small>Gorochov, 2001</small>
*''[[Gryllus rixator]]'' <small>Otte & Cade 1984</small>
*''[[Gryllus rubens]]'' <small>Scudder, 1902</small> – Eastern Trilling Cricket
*''[[Gryllus scudderianus]]'' <small>Saussure, 1874</small>
*''[[Gryllus signatus]]'' <small>Walker, 1869</small>
*''[[Gryllus spinulosus]]'' <small>Johannson, 1763</small>
*''[[Gryllus subpubescens]]'' <small> (Chopard, 1934)</small>
*''[[Gryllus texensis]]'' <small>Cade & Otte 2000</small> – Texas Trilling Cricket
*''[[Gryllus urfaensis]]'' <small>Gumussuyu, 1978</small>
*''[[Gryllus veletis]]'' <small> (Alexander & Bigelow 1960)</small> – Spring Field Cricket
*''[[Gryllus vernalis]]'' <small>Blatchley, 1920</small> – Northern Wood Cricket
*''[[Gryllus vicarius]]'' <small>Walker, 1869</small>
*''[[Gryllus vocalis]]'' <small>Scudder, 1901</small> – Vocal Field Cricket
*''[[Gryllus zaisi]]'' <small>Otte, Toms & Cade 1988</small>
*''[[Gryllus zambezi]]'' <small> (Saussure, 1877)</small>
{{col-end}}:
 
==Chú thích==
Người dùng vô danh