Khác biệt giữa các bản “Gryllus bimaculatus”

không có tóm lược sửa đổi
| ordo = [[Orthoptera]]
| familia = [[Acrididae]]
| genus = [[PternoscirtaGryllus]]
| species = '''Gryllus bimaculatus'''
| binomial = '''Gryllus bimaculatus'''
Người dùng vô danh