Khác biệt giữa các bản “Xả súng tại San Bernardino 2015”

Trang mới: “ Ngày 2 tháng 12 năm 2015, vợ chồng Syed Rizwan Farooq và Tashfeen Malik bắn chết 14 người và bắn bị thương 21 người khác tại khu vự…”
(Trang mới: “ Ngày 2 tháng 12 năm 2015, vợ chồng Syed Rizwan Farooq và Tashfeen Malik bắn chết 14 người và bắn bị thương 21 người khác tại khu vự…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh