Khác biệt giữa các bản “Danh sách nhân vật trong Thần điêu hiệp lữ”

link vpbq
(link vpbq)
=== Lý Mạc Sầu ===
{{main|Lý Mạc Sầu}}
Lý Mạc Sầu (có bản dịch là Lý Mạc Thu<ref>[http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nnnmn0nqn31n343tq83a3q3m3237nnn]</ref>)
 
===[[Tiểu Long Nữ]]===
Người dùng vô danh