Khác biệt giữa các bản “Larisa Semyonovna Latynina”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “en:Larisa Latynina '''Larissa Latynina Semyonovna''' (tiếng Ukraina: Лариса Семенівна Латиніна, tiếng Nga: Лариса С…”)
 
{{Infobox gymnast
[[en:| name = Larisa Latynina]]
| image = Latinina portret.jpeg
| image_size =
| caption = Larisa Latynina năm 2010
| fullname = Larisa Semyonovna Latynina
| country = {{USSR}}
| birth_date = {{birth date and age|df=yes|1934|12|27}}
| birth_place = [[Kherson]], [[Ukrainian SSR]], [[Soviet Union]]
| height = {{convert|1.61|m|ftin|abbr=on}}
| weight = {{convert|52|kg|lb|abbr=on}}
| discipline = Thể dụng dụng cụ nữ
| level = Senior international
| gym =Trung tâm huấn luyện quốc gia hồ tròn; Burevestnik Kyiv
| retired = 1966
| show-medals = yes
| medaltemplates = <!-- see [[Template:MedalRelatedTemplates]] -->
{{MedalCountry | {{USSR}} }}
{{MedalCompetition | International gymnastics championships and games|International gymnastics competitions }}
{{MedalCount
| [[Thế vận hội mùa Hè|Olympic Games]] | 9 | 5 | 4
| [[World Artistic Gymnastics Championships|World Championships]] | 9 | 4 | 1
| [[European Women's Artistic Gymnastics Championships|European Championships]] | 7 | 6 | 1
| total = yes
}}
{{MedalCompetition | [[Olympic Games]] }}
{{MedalGold | [[1956 Summer Olympics|1956 Melbourne]] | Team }}
{{MedalGold | [[1956 Summer Olympics|1956 Melbourne]] | All-Around }}
{{MedalGold | [[1956 Summer Olympics|1956 Melbourne]] | Vault }}
{{MedalGold | [[1956 Summer Olympics|1956 Melbourne]] | Floor Exercise }}
{{MedalGold | [[1960 Summer Olympics|1960 Rome]] | Team }}
{{MedalGold | [[1960 Summer Olympics|1960 Rome]] | All-Around }}
{{MedalGold | [[1960 Summer Olympics|1960 Rome]] | Floor Exercise }}
{{MedalGold | [[1964 Summer Olympics|1964 Tokyo]] | Team }}
{{MedalGold | [[1964 Summer Olympics|1964 Tokyo]] | Floor Exercise }}
{{MedalSilver | [[1956 Summer Olympics|1956 Melbourne]] | Uneven Bars }}
{{MedalSilver | [[1960 Summer Olympics|1960 Rome]] | Uneven Bars }}
{{MedalSilver | [[1960 Summer Olympics|1960 Rome]] | Balance Beam }}
{{MedalSilver | [[1964 Summer Olympics|1964 Tokyo]] | All-Around }}
{{MedalSilver | [[1964 Summer Olympics|1964 Tokyo]] | Vault }}
{{MedalBronze | [[1956 Summer Olympics|1956 Melbourne]] | Team, apparatus }}
{{MedalBronze | [[1960 Summer Olympics|1960 Rome]] | Vault }}
{{MedalBronze | [[1964 Summer Olympics|1964 Tokyo]] | Uneven Bars }}
{{MedalBronze | [[1964 Summer Olympics|1964 Tokyo]] | Balance Beam }}
{{MedalCompetition | [[World Artistic Gymnastics Championships|World Championships]] }}
{{MedalGold | [[1954 World Artistic Gymnastics Championships|1954 Rome]] | Team }}
{{MedalGold | [[1958 World Artistic Gymnastics Championships|1958 Moscow]] | Team }}
{{MedalGold | [[1958 World Artistic Gymnastics Championships|1958 Moscow]] | All-Around }}
{{MedalGold | [[1958 World Artistic Gymnastics Championships|1958 Moscow]] | Vault }}
{{MedalGold | [[1958 World Artistic Gymnastics Championships|1958 Moscow]] | Uneven Bars }}
{{MedalGold | [[1958 World Artistic Gymnastics Championships|1958 Moscow]] | Balance Beam }}
{{MedalGold | [[1962 World Artistic Gymnastics Championships|1962 Prague]] | Team }}
{{MedalGold | [[1962 World Artistic Gymnastics Championships|1962 Prague]] | All-Around }}
{{MedalGold | [[1962 World Artistic Gymnastics Championships|1962 Prague]] | Floor Exercise }}
{{MedalSilver | [[1958 World Artistic Gymnastics Championships|1958 Moscow]] | Floor Exercise }}
{{MedalSilver | [[1962 World Artistic Gymnastics Championships|1962 Prague]] | Vault }}
{{MedalSilver | [[1962 World Artistic Gymnastics Championships|1962 Prague]] | Balance Beam }}
{{MedalSilver | [[1966 World Artistic Gymnastics Championships|1966 Dortmund]] | Team }}
{{MedalBronze | [[1962 World Artistic Gymnastics Championships|1962 Prague]] | Uneven bars }}
{{MedalCompetition | [[European Women's Artistic Gymnastics Championships|European Championships]] }}
{{MedalGold | 1957 Bucharest | All-Around }}
{{MedalGold | 1957 Bucharest | Vault }}
{{MedalGold | 1957 Bucharest | Uneven Bars }}
{{MedalGold | 1957 Bucharest | Balance Beam }}
{{MedalGold | 1957 Bucharest | Floor Exercise }}
{{MedalGold | 1961 Leipzig | All-Around }}
{{MedalGold | 1961 Leipzig | Floor Exercise }}
{{MedalSilver | 1961 Leipzig | Uneven Bars }}
{{MedalSilver | 1961 Leipzig | Balance Beam }}
{{MedalSilver | 1965 Sofia | All-Around }}
{{MedalSilver | 1965 Sofia | Uneven Bars }}
{{MedalSilver | 1965 Sofia | Balance Beam }}
{{MedalSilver | 1965 Sofia | Floor Exercise }}
{{MedalBronze | 1965 Sofia | Vault }}
}}
 
'''Larissa Latynina Semyonovna''' ([[tiếng Ukraina]]: Лариса Семенівна Латиніна, [[tiếng Nga]]: Лариса Семёновна Латынина; sinh ngày 27 tháng 12 năm 1934) là một vận động viên thể dụng dụng cụ thuộc [[Liên Xô]] cũ. Giữa năm 1956 và 1964, bà đã giành được 14 huy chương Olympic cá nhân và bốn huy chương đồng đội. Tổng cộng 18 huy chương Olympic của bà là một kỷ lục trong 48 năm cho đến khi vượt qua bởi động viên bơi lội người Mỹ [[Michael Phelps]] vào ngày 31 tháng 7 năm 2012. Mặc dù Phelps đã phá vỡ kỷ lục tổng số huy chương của bà, kỷ lục của bà về các huy chương sự kiện cá nhân (14) vẫn bà vẫn giữ. Bà được cho là có công trong việc giúp Liên Xô thiết lập vị trí là một lực lượng thống trị trong thể dục dụng cụ.
==Chú thích==
Người dùng vô danh