Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Y Ngông Niê Kdăm”

n
[[Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 8]]
[[Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 9]]
[[Thể loại:Chính khách Việt Nam]]
[[Thể loại:Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam]]
[[Thể loại:Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]]