Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Ngọc Quang”

Trang mới: “'''Nguyễn Ngọc Quang''' (sinh năm 1958 tại quận Hải Châu, Đà Nẵng) là một chính trị gia người Việt Nam. Tháng 9.2015 Hội ngh…”
(Trang mới: “'''Nguyễn Ngọc Quang''' (sinh năm 1958 tại quận Hải Châu, Đà Nẵng) là một chính trị gia người Việt Nam. Tháng 9.2015 Hội ngh…”)
(Không có sự khác biệt)
815

lần sửa đổi