Khác biệt giữa các bản “Bình phương”

n
Đã lùi lại sửa đổi 22491851 của XucXichVietDuc123 (Thảo luận)
n (Đc)
n (Đã lùi lại sửa đổi 22491851 của XucXichVietDuc123 (Thảo luận))
{{chú thích trong bài}}
'''Bình phương''' là phép toán áp dụng cho mọi [[số thực]] hoặc [[số phức]]. Bình phương của một số là [[tích]] của số đó với chính bản thân nó. Một cách tổng quát, bình phương chính là [[lũy thừa]] bậc 2 của một số,và [[phép toán]] ngược với nó là phép [[khai căn]] bậc 2.
'''Bình phương''' là Bình phương
 
== Tính chất ==
 
Bình phương của số thực luôn là số ≥0.
ìnhBình phương của một số nguyên gọi là số chính phương.
B
 
ình phương của một số nguyên gọi là số chính phương.
 
a) Số chính phương chỉ có thể tận cùng là: 0;1;4;5;6;9.