Qbot

Gia nhập ngày 23 tháng 10 năm 2007
n
không có tóm lược sửa đổi
n
<!--*Đổi định dạng số sang kiểu Việt Nam, ví dụ: 123,456,789.012 -> 123.456.789,012-->
*Các liên kết thay vì đến trang định hướng được sửa đến đúng trang cần thiết.
*Xóa các trang web tiếng Việt chuyên đăng tải nguyên văn tác phẩm (dactrung.net, vnthuquan.net, thuvien-ebook.net...<!--*Xin bổ sung thêm giúp.-->), để có thể thay bằng Wikisource nếu cần thiết.
35.527

lần sửa đổi