Khác biệt giữa các bản “Miguel”

Genghiskhan đã đổi Miguel thành Miguel I của Bồ Đào Nha: nhiều tên trùng
(Genghiskhan đã đổi Miguel thành Miguel I của Bồ Đào Nha: nhiều tên trùng)
(Không có sự khác biệt)
5.976

lần sửa đổi