Qbot

Gia nhập ngày 23 tháng 10 năm 2007
n
không có tóm lược sửa đổi
n
Môi trường = [[Microsoft Windows]] |
Bắt đầu = [[13 tháng 9]], [[2008]] |
Tổng số sửa đổi = 8100|
Cập nhật tổng số sửa đổi = |
Cờ robot = Có
*Bỏ tham số ''color = abc'' trong [[:Tiêu bản:Bảng phân loại]] để dùng màu tự động.
*Thêm đầu số mới cho các mạng điện thoại ở Việt Nam theo [http://www.3c.com.vn/Story/vn//tintucvasukien/vienthonginternet/2008/10/47110.html].
<!--*Đổi định dạng số sang kiểu Việt Nam, ví dụ: 123,456,789.012 -> 123.456.789,012-->
 
==Việc đang làm==
<!--*Tạo tự động các bài về sinh vật trong cơ sở dữ liệu của iucnredlist.org.-->
 
<!--*Đổi định dạng số sang kiểu Việt Nam, ví dụ: 123,456,789.012 -> 123.456.789,012-->
*Các liên kết thay vì đến trang định hướng được sửa đến đúng trang cần thiết.
*Xóa các liên kết đến các trang web tiếng Việt chuyên đăng tải nguyên văn tác phẩm (dactrung.net, vnthuquan.net, thuvien-ebook.com, thivien.net, thica.net, annonymous.online.<!--*Xinfr, bổvietnamcayda.com, sung thêm giúpvuontaodan.-->net), để có thể thay bằng Wikisource nếu cần thiết.
35.527

lần sửa đổi