Khác biệt giữa các bản “Hán Hoàn Đế”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “Hán Hoàn Đế, miếu hiệu là Uy Tông, thụy là Hiếu Hoàn hoàng đế, sống từ năm 132 - 168. Vua là cháu đích tôn của vua Hán Túc Tông C...”)
 
'''Hán Hoàn Đế''', miếu hiệu là Uy Tông, thụy là Hiếu Hoàn hoàng đế, sống từ năm 132 - 168. Vua là cháu đích tôn của vua Hán Túc Tông Chương hoàng đế. Sau khi vua Hán Chất Đế bị quyền thần Lương Ký hại chết vào năm 146, Ký thuyết phục chị em gái của Lưu Chí (tên thật của Hán Hoàn Đế), Lương Thái hậu lên tạm thời chấp chính.
 
{{Đang viết}}
{{Rất sơ khai}}
{{Vua nhà Hán}}
{{Các chủ đề|Lịch sử|Trung Quốc}}
[[Thể_loại:Vua nhà Hán]]