Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vẽ kỹ thuật”

Trang mới: “==Định nghĩa== Vẽ kỹ thuật là một môn học cơ sở quan trọng để đào tạo cho công nhân kỹ thuật, họa viên kiến trúc - xây dự...”
(Trang mới: “==Định nghĩa== Vẽ kỹ thuật là một môn học cơ sở quan trọng để đào tạo cho công nhân kỹ thuật, họa viên kiến trúc - xây dự...”)
(Không có sự khác biệt)
29

lần sửa đổi