Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Bản mẫu:Lịch sử Trung Quốc”

--[[Thành viên:KazamaShun92|KazamaShun92]] ([[Thảo luận Thành viên:KazamaShun92|thảo luận]]) 13:06, ngày 6 tháng 11 năm 2015 (UTC)
:Là như thế nào? Xin bạn nói thật rõ ràng cụ thể, tôi có thể sửa giùm bạn nếu bạn liệt kê chi tiết. Xin cảm ơn. [[Thành viên:Tuanminh01|Tuanminh01]] ([[Thảo luận Thành viên:Tuanminh01|thảo luận]]) 13:10, ngày 6 tháng 11 năm 2015 (UTC)
 
== Yêu cầu sửa đổi trang bị nửa khóa ngày 8 tháng 12 năm 2015 ==
 
{{Sửa trang nửa khóa|<!-- Trang để sửa -->|xong=chưa}}
<!-- Bắt đầu yêu cầu -->
Please change the link "[[Lịch sử Trung Hoa Dân Quốc]]" to "[[Trung Hoa Dân Quốc (1912-1949)]]", just as the [[:en:Template:History of China|English version]] and [[:zh:Template:中国历史|Chinese version]].
<!-- Kết thúc yêu cầu -->
[[Đặc biệt:Đóng góp/122.90.102.147|122.90.102.147]] ([[Thảo luận Thành viên:122.90.102.147|thảo luận]]) 10:09, ngày 8 tháng 12 năm 2015 (UTC)
Người dùng vô danh