Khác biệt giữa các bản “Thơ song thất lục bát”

n
Đã khóa “Thơ song thất lục bát”: Spam ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 13:30, ngày 16 tháng 12 năm 2015 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác n…
n (Đã lùi lại sửa đổi của 113.171.212.247 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01)
n (Đã khóa “Thơ song thất lục bát”: Spam ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 13:30, ngày 16 tháng 12 năm 2015 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác n…)