Greenknight dv

Tham gia ngày 15 tháng 10 năm 2011
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
[[Thể loại:Thành viên người Nam Định]]
 
== Tên gọi trong tiếng Việt ==
 
Chào bạn. Xin cho hỏi những tên tiếng Việt cho các khái niệm gốc Hebrew như [[Mũ Nồi Lông]], [[Mũ Sợ Chúa]], [[Hộp Đựng Kinh]], [[Chủng viện Do Thái]], [[Tóc Do Thái]] v.v. bạn dẫn từ nguồn nào? Nghe lạ quá! [[Thành viên:Greenknight dv|Greenknight]] ([[Thảo luận Thành viên:Greenknight dv|thảo luận]]) 09:15, ngày 11 tháng 12 năm 2015 (UTC)
 
Dịch từ tiếng Latin phylacteri = hộp đựng kinh
https://translate.google.com/#auto/vi/phylacteri
Tefillin (Askhenazic: /ˈtfɪlɨn/; Israeli Hebrew: [tfiˈlin], תפילין) also called phylacteries (/fɪˈlæktəriːz/ from Ancient Greek φυλακτήριον phylacterion, form of phylássein, φυλάσσειν meaning "to guard, protect") are a set of small black leather boxes containing scrolls of parchment inscribed with verses from the Torah, which are worn by observant Jews during weekday morning prayers.
 
Mũ Sợ Chúa
The [[Talmud]] states, "Cover your head in order that the fear of heaven may be upon you."<ref>[[Shabbat (Talmud)|Shabbat]] 156b.</ref> Rabbi Hunah ben Joshua never walked 4 [[cubits]] (6.6 feet, or 2 meters) with his head uncovered. He explained: "Because the [[Shekhinah|Divine Presence]] is always over my head."<ref>[[Nashim|Kiddushin]] 31a.</ref> This was understood by Rabbi Yosef Karo in the [[Shulchan Arukh]] as indicating that Jewish men should cover their heads and should not walk more than four [[cubit]]s bareheaded.<ref>Shulchan Aruch, Orach Chaim, 2:6.</ref> Covering one's head, such as by wearing a kippah, is described as "honoring God".<ref>''Shaar HaTzion'', OC 2:6.</ref> The ''[[Mishnah Berurah]]'' modifies this ruling, adding that the ''[[Achronim]]'' established it as a requirement to wear a head covering even when traversing less than four cubits,<ref>Ber Heitev, OC 2:6, note 4, who quotes the ''[[Yoel Sirkis|Bach]]'', ''[[David HaLevi Segal|Taz]]'' and the ''[[Magen Avraham]]''.</ref> and even when one is standing still, indoors and outside.<ref>Mishnah Berurah 2:6, note 9, 10</ref> ''[[Shlomo Ganzfried#Kitzur Shulchan Aruch|Kitzur Shulchan Aruch]]'' cites a story from the Talmud (Shabbat 156b) about Rav Nachman bar Yitzchok who might have become a thief had his mother not saved him from this fate by insisting that he cover his head, which instilled in him the fear of God.<ref name=autogenerated1>KSA 3:6</ref> In many communities, boys are encouraged to wear a ''kippah'' from a young age in order to ingrain the habit.<ref>Ber Heitev, OC 2:6, note 5</ref>
 
Chủng viện Do Thái
https://translate.google.com/#auto/vi/yeshivot
an Orthodox Jewish college or seminary.
https://translate.google.com/#auto/vi/seminary
seminary is chủng viện
 
Tóc Do Thái
Payot là kiểu tóc mà người Do Thái sùng đạo cắt vì họ dựa vào kinh thánh. Vì vậy văn hóa Do Thái được xây dựng trên nềng tảng kinh thánh. Cho nên tóc Do thái nghe hợp lý vì chỉ có người Do Thái để kiểu tóc đó và họ có bằng chứng rõ ràng giải thích lý do tại sao họ để kiểu tóc đó.
 
Nếu bạn muốn thì có thể sửa thành Tóc Kinh Thánh cho chính xác ý nghĩa.
501

lần sửa đổi